IK Werkbegeleiding

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om werk te vinden en te behouden. IK zet zich in om samen met jou een passende werkplek te vinden. En je te coachen zodra je aan het werk bent. Het doel? Jij moet je prettig voelen op je werk, in samenwerking met je collega’s en in de functie die je uitoefent!

Heb je bijvoorbeeld een Wajong-uitkering en wil je worden ondersteund op weg naar werk? Of heb je een baan en behoefte aan begeleiding? Neem dan contact op met IK. Samen maken we een plan waarin staat hoe jij je doelen behaalt.

IK Ambulante begeleiding

Jouw thuis is jouw veilige basis. Toch is zelfstandig wonen niet altijd even makkelijk. Soms krijg je post op de deurmat waarvan je het lastig vindt deze af te handelen. Of heb je moeite met het aanbrengen van structuur in je dag of week. IK helpt jou hierbij. Voor ondersteuning op het gebied van het zoeken naar geschikte woonruimte, financiën, dag-/vrijetijdsbesteding of het aanbrengen van structuur in je huishouden kun je terecht bij IK.

IK biedt ook begeleiding op psychosociaal vlak. Merk je dat er veel van je wordt gevraagd, maar krijg je het niet voor elkaar in beweging te komen en je doelen te halen? Wil je weer grip krijgen op je gevoelens en gedachten en zelfverzekerd zijn in het contact met andere mensen en/of instanties? IK helpt jou. Samen vinden we de handvatten waardoor je weer aansluiting vindt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt