IK begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is van belang dat werkgevers en collega’s betrokken worden in dit re-integratie proces. IK biedt jou, werkgever, deze extra ondersteuning tijdens het jobcoachingstraject.

Jij, professional in de zorg, kan IK inschakelen als de zorgvrager in een (zorg)instelling verblijft. Maar ook als de zorgvrager elders (zelfstandig) woont of gaat wonen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt