Als jij kiest voor IK, dan kies je voor:

  • maatwerk
  • actieve samenwerking
  • het willen realiseren van je doelen
  • (intensieve) begeleiding
  • eigen regie over jouw traject

IK komt vrijblijvend met jou kennismaken. Wanneer je kiest voor IK volgt een intakegesprek, waarin duidelijk wordt wat jouw hulpvraag is en welk doel jij jezelf stelt. Met de middelen en mogelijkheden die jij hebt, of die jij en IK samen creëren, stippelen we een traject uit dat bestaat uit realiseerbare doelen en een hieraan gekoppeld tijdspad.

Voor de begeleiding geldt dat maatwerk wordt geboden; we komen samen overeen welk(e) doel(en) moet(en) worden gerealiseerd binnen welke termijn. Regelmatig kijken we hoe ver je in jouw traject bent en of doelen moeten worden bijgesteld. Het kan zijn dat we voor jou belangrijke personen betrekken bij het realiseren van jouw doelen.

Praat je makkelijk achter een bureau of ben je tijdens een gesprek liever in beweging? Kun je jouw eigen ik bijvoorbeeld beter ontdekken tijdens een wandeling? De begeleidingswijze van IK wordt bepaald aan de hand van wat het beste bij jou past.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt