Mijn naam is Gonnie Veldink en ik woon in de Achterhoek. Al sinds ik mij herinner haal ik energie uit het begeleiden van mensen die moeite hebben mee te draaien in de maatschappij. Het is geweldig om te zien dat mensen soms zelfs met een klein zetje in de rug grote stappen maken en het leven weer vol vertrouwen tegemoet zien.

In het verleden werkte ik in de jeugdhulpverlening, verslavingszorg, bewegingsonderwijs, re-integratie en gehandicaptenzorg. Ik ontmoette veel verschillende mensen. In de jaren dat ik begeleiding bood op het gebied van werken en wonen leerde ik dat motivatie, zelf de regie voeren over je traject en op de juiste toon aangesproken worden, dé ingrediënten zijn voor succes. Maatwerk en flexibiliteit blijken essentieel voor een geslaagd traject.

Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking; samen streven naar het behalen van het opgestelde doel!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt